MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

Izobraževalni programi

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) BIC Ljubljana je bil ustanovljen jeseni 2009 kot naslednik organizacijske enote Središče za izobraževanje odraslih.

Namen MIC-a je vzpostavitev infrastrukture za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva in turizma. S sodobno infrastrukturo zagotavljamo odlične pogoje za usposabljanje in izobraževanje kadrov iz omenjenih gospodarskih panog ter odlične pogoje za izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja za dijake, študente in odrasle udeležence.