INFORMATIVNI DNEVI
ŽIVILSKE ŠOLE

Srečanja “v živo” bodo potekala v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri ter soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri.

DODATNE VPISNE INFORMACIJE:
VKLJUČI SE V VIDEO POGOVOR
V ŽIVO

 • petek, 11. 2. 2022, ob 11.00 do 12.00 in 16.00-17.00
 • sobota, 12. 2. 2022, ob 11.00 do 12.00

Naravovarstveni tehnik

Naravovarstveni tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Program je zasnovan tako, da zavzema vso širino, ki jo ponuja varovanje narave. Program lahko delimo na štiri dele. Prvi del je namenjen ekosistemom in varovanju narave. V drugem delu dijaki skozi mikrobiološke, fizikalne in kemijske analize ugotovijo dejansko stanje prsti, vode in zraka. Tretji sklop je namenjen obnovljivim virom energije, gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda. Četrti sklop je posvečen vodenju v naravi.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Živilsko-prehranski tehnik

Živilsko-prehranski tehnik je poklic sodobnega in osveščenega preučevanja živil, analiziranja in nadzorovanja kakovosti živil od surovine do končnega izdelka. Dijak ob zaključku srednješolskega programa obvlada smernice in novosti živilsko-tehnoloških in prehranskih procesov ter zdravega načina prehranjevanja. Izbira primerna živila glede hranilne in energijske vrednosti ter pripravlja uravnotežene in zdrave jedilnike po predpisanih normativih. Pridobljeno znanje lahko uporabi pri razvoju inovativnih izdelkov na kmetijah, butičnih delavnicah in industriji ter jih ponudi tržišču. Gastronomsko predstavi tradicionalne in lokalne jedi in jih ponudi domačim in tujim potrošnikom.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Slaščičar

Slaščičar je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki BIC Ljubljana se izobražujejo v šolskih slaščičarskih delavnicah, kjer se seznanijo s podobnimi situacijami, s katerimi se kasneje srečajo ob zaposlitvi. Z realnim učnim okoljem se dijaki srečajo tudi v šolski trgovini s pekovskimi in slaščičarskimi izdelki, Kruharije in Cukrnije. V programu se izvaja praktični pouk in praktično usposabljanje z delom.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Pek

Pek je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki BIC Ljubljana se izobražujejo v šolskih pekarskih delavnicah, kjer se seznanijo s podobnimi situacijami, s katerimi se kasneje srečajo ob zaposlitvi.

 

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Mesar

Mesar je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Dijaki v programu mesar spoznajo področja tehnologije mesa in mesnih izdelkov, varovanje okolja, pomen mesa in mesnih izdelkov v sodobni prehrani, osvojijo pa tudi ekonomski izračun za posamezne mesne izdelke.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pomočnik v biotehniki in oskrbi je program nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. Program je namenjen učencem, ki jih zanima opravljanje srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu. To je program, s katerim učenci pridobijo osnovne kompetence, ki jim omogočajo lažjo pot za pridobitev zanimivega poklica.

 

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

 • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
 • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri