INFORMATIVNI DNEVI GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE

Srečanja “v živo” bodo potekala v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri ter soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri.

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija je gimnazijski program, ki traja štiri leta in se zaključi z maturo. Na BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije dijaki razvijajo naravoslovno-tehniško mišljenje, se naučijo uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo ter razvijajo sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
  • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Na BIC Ljubljana se dijaki izobražujejo tudi v prvi šolski veterinarski ambulanti v Sloveniji.

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
  • soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri