INFORMATIVNI DNEVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Srečanja “v živo” bodo potekala v petek, 11. 2. 2022 ob 10., 13. in 15. uri ter soboto, 12. 2. 2022 ob 10. uri.

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti gostinstva in turizma pridobivajo tekom študija v Centru kulinarike in turizma KULT316 ter v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 11. 2. 2022 ob 10., 13. in 15. uri
  • soboto, 12. 2. 2022 ob 10. uri

Živilstvo in prehrana

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 11. 2. 2022 ob 10., 13. in 15. uri
  • soboto, 12. 2. 2022 ob 10. uri