DOBRODOŠLI NA INFORMATIVNEM DNEVU VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Srečanja “v živo” bodo potekala v petek, 12. 2. 2021, ob 10.00, 13.00 in 15.00 ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 10.00.

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti gostinstva in turizma pridobivajo tekom študija v Centru kulinarike in turizma KULT316 ter v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 12. 2. 2021, ob 10.00, 13.00 in 15.00,
  • soboto, 13. 2. 2021, ob 10.00.

Živilstvo in prehrana

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

*Srečanje “v živo” bo potekalo preko ZOOM aplikacije v:

  • petek, 12. 2. 2021, ob 10.00, 13.00 in 15.00,
  • soboto, 13. 2. 2021, ob 10.00.